Derde schooljaar 2015-2016

Ik vond dit jaar toch wel het zwaarste jaar tot nu toe, van de drie. Niet alleen ten aanzien van het niveau maar vooral qua inzet vraagt het veel van de student. Naast de bestaande vakken: Medisch, Fyto, Bewegingsleer, Homeopathie, natuurgeneeskunde, voeding, vakintegratie moet er ook bezoek worden gebracht aan een rundveehouderij, plus een bezoek brengen aan Stichting Melief in Duitsland.

Verder moet de student ook weer 15 anamneses inleveren wat ten goede komt aan je persoonlijke ontwikkeling in het afnemen van anamneses. Het vraagt veel inzet en zelfstandigheid van de student. 

Dit jaar moest ik ook voor de eerste keer een overkoepeld verslag schrijven. Dat houdt in dat je een verslag over je zelf moest schrijven waarin je aangeeft welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt ten aanzien van Silverlinde. 

Tijdens het derde jaar lag de nadruk bij de studenten die de basisopleiding volgden. Zij studeerden namelijk dit jaar af. Tijdens de vakintegratiedagen lag hier dan ook de nadruk op. Voor de plus studenten zijn deze dagen zeker leerzaam maar de therapiemogelijkheden zijn een heel stuk beperkter, omdat opties als Fyto of homeopathie zijn uitgesloten. 

Dit jaar kwam voor mij naar aan leiding van de voorgaande jaren met betrekking tot de chaotische lessen van bewegingsleer tot uitdrukking met het examen. Ik ging dingen door elkaar halen en was genoodzaakt om bij les te nemen alvorens ik kon slagen voor het praktijkexamen.