Dieren EHBO diploma

Bij de NHA je echt de tijd om te leren in je eigen tempo. Door de coronatijd had ik veel minder tijd vanwege thuiszittende kinderen. Nadat ze weer naar school gingen, heb ik de studie weer opgepakt. De studie dieren EHBO bestaat uit 8 lessen en de lesstof is duidelijk geschreven.

Tot mijn verbazing als papegaaiengedragsdeskundige verklaarde de lesstof dat het aanbieden van een spiegeltje bij papegaaien een geschikt object was als verrijking. Dat is schokkend als je weet hoeveel gedragsproblemen daaruit kunnen voortvloeien. Het nakijken van het huiswerk duurde soms lang.

Het inboeken van het examen heeft voor vertraging gezorgd van 3 weken. Daar baalde ik echt van.

Ik stuurde een mailtje naar de examencommissie met de vragen:
  1. Welke stappen moet ik nemen voor het aanvragen van extra tijd vanwege mijn handicap?
  2. Wat moet ik doen om mijn hulphond aan te melden?
Het bovenstaande was niet het echte probleem, wel dat ik hierdoor niet via de digitale weg het examen kon inboeken met als gevolg dat ik aan het wachten was op een factuur voor het examen die maar niet kwam. Ik moest hier meerdere keren over bellen.

In Rotterdam heb ik examen afgelegd waar kleine hokjes ter grootte van een stemhokje waren. Voor een hond met rolstoeler is het krap. Daarom stelde examinator voor om de hond een paar meter verderop neer te leggen maar dat is geen optie voor een hulphond omdat deze altijd gefocust is op de eigenaar.

Let op: Er zijn meerdere vragen gesteld over algemene dierenkennis wat niet in de lesstof is behandeld!