Dierenverzorging

Ik heb gekozen voor de NHA - Dierenverzorging omdat deze mij meer aansprak dan de dierenopleiding bij de NTI destijds. De uitleg over de opleidingen verschilde nogal en ik kreeg de indruk dat de NHA meer diepgang bood. Voordat ik er aan begon heb ik nagevraagd of ik als rolstoeler de opleiding wel volledig kon afronden als rolstoeler. Dit was geen probleem omdat het examen volledig theoretisch was.

Tijdens de uitwisseling van het huiswerk, wat ik deed per email, had ik een goed contact met de docenten. Mijn vragen werden snel beantwoord door de docent. Maar over het algemeen spreekt de inhoud in de vier boeken voor zich. Tijdens de verhuizing raakte een van mijn boeken kwijt en was ik genoodzaakt deze opnieuw aan te vragen. Dit was geen enkel probleem en hieraan waren zelfs geen meer kosten aan verbonden.

Persoonlijk denk ik wel dat je tijdens de thuisstudie van dierenverzorging ook praktijkervaring moet proberen te realiseren. Dit zou kunnen door middel van het zoeken naar stageplekken, of als vrijwillerswerk bij bv. een asiel. Simpel weg omdat je sommige dingen niet kunt leren uit een boekje. Hoe ga je bv. om met lastige klanten of wat komt er kijken bij een goed georganiseerde bedrijfsvoering?

Eindelijk na zeven weken heb ik bericht van de NHA ontvangen, dat ik geslaagd ben voor het deelcertificaat Dierenverzorging. Ik heb het behaald met een 7. Voor mijn doen een beetje laag, maar ik ben tevreden aangezien ik erg ziek was, toen ik het examen maakte.

Bovendien staat de NHA open tegenover hulpmiddelen die je als gehandicapte nodig hebt om het examen te kunnen maken. In mijn geval had dat betrekking op een laptop en ik kreeg extra tijd tijdens het examen. Wat ik wel oneerlijk vond, was dat er een aantal vragen werden gesteld die niet tijdens de lesstof waren behandeld.

De cursus zelf bestaat uit vier onderdelen:
•   Wetten, regels en de branche
•   Dieren, gedrag en leefomgeving
•   Gezondheid van gezelschapsdieren
•   Huisvesting gezelschapsdieren

Ik zou zo weer een vergelijkbare studie kiezen.

Datum:15 september 2013