Gradina Zoologica Oradea

Wij – Sander en Inge – wilden vrijwilligerswerk doen tijdens onze huwelijksreis. Via de stichting Dier en Recht in Nederland kwamen wij in contact met een zekere Nathalie, die zich vrijwillig inzet voor o.a. een hondenasiel in Oradea (Roemenië). Wij gingen met als doel de vrijwilligersorganisatie SOS Dogs te ondersteunen bij hun werk, maar ter plaatse aangekomen bleken Nathalie en vele andere die betrokken zijn bij SOS Dogs zich niet alleen in te zetten voor het hondenasiel, maar zelfs voor de lokale dierentuin.

Nathalie adviseerde ons een kijkje te nemen in de dierentuin. Bij nader onderzoek op internet vonden we een knap staaltje samenwerking tussen verschillende organisaties die ervoor hadden gezorgd dat er 13 leeuwen herplaatst werden naar het Yorkshire Wildlife Park in Engeland.

Hoewel we ons bewust zijn van de vele verbeteringen die in de dierentuin van Oradea inmiddels hebben plaatsgevonden, zijn er nog veel dingen die vragen om hun aandacht op Europees niveau. In het algemeen geldt dat de dieren te weinig leefruimte hebben.

Bij de ingang van de dierentuin werden we opgewacht door een medewerker, omdat we een afspraak hadden met de directrice van de dierentuin, Daiana Ghender. Nieuwsgierig vroeg de medewerker of wij het Nederlandse koppel zijn dat tijdens hun huwelijksreis vrijwilligerswerk komt doen bij SOS Dogs.

De directrice maakte ons duidelijk waar de eigenlijke problemen liggen: in Roemenië bestaat een wetgeving t.a.v. dierenbescherming, echter deze wordt niet of nauwelijks gehandhaafd door een gebrek aan inspecteurs. Vanuit Europees niveau wordt er tot op heden niets aan deze situatie gedaan. Dat de directrice een echte dierenliefhebster is, blijkt wel uit het feit dat ze het liefst zag dat de dieren helemaal niet in kooien zouden zitten. Bij voorkeur zou ze zien dat de dieren blijven waar ze thuishoren: in hun natuurlijke habitat. 

Op dit moment heeft de dierentuin een geldprobleem, wat eigenlijk veroorzaakt wordt door de manier waarop zij haar geld van het bedrijf Rapas ontvangt. De stad Oradea geeft het bedrijf Rapas de financiële middelen die zij moeten verdelen over hun diverse publieke doelen, één daarvan is de dierentuin. 

Rapas heeft 3 directeuren (waarvan 1 verantwoordelijk is voor de dierentuin) die ieder voor zich kunnen besluiten of de doelen al dan niet geld ontvangen voor een bepaalde activiteit, zoals investeringen in verbeteringen van de dierentuin. Omdat de dierentuin vooral geld kost – en weinig tot niets oplevert – zijn de andere 2 directeuren vaak niet bereid er geld in te steken. Zo moet de dierentuin bijvoorbeeld dagelijks knokken om de dieren eten te kunnen geven. 

Mede met financiële hulp van de EU heeft de dierentuin [of Rapas?] middelen gekregen voor het opzetten van een grotere en modernere zoo. De vernieuwde dierentuin zou in augustus 2012 klaar moeten zijn. Echter zolang de Roemeense beleidsvoering op politiek niveau niet veranderd, zullen op de lange termijn de huidige problemen nog steeds aanwezig zijn. 

Wij praatten nog lange tijd na over de situatie van dieren in Roemenië. Met trots vertelde Daiana over haar project die ervoor zorgde dat het vergiftigen van straathonden met strychnine in het begin van deze eeuw stopte. Strychnine was al sinds de jaren 80 verboden, maar werd helaas nog steeds toegepast omdat er geen wetshandhavers waren. De stad betaalde zelfs voor het opruimen van de honden en daardoor waren de inwoners dan ook niet gemotiveerd om hun vergiftiging van honden te stoppen. Daiana was een van de oprichters van SOS Dogs. Hun voornaamste doelstelling op dit moment is het herplaatsen en steriliseren van (straat)honden. 

Naast de leeuwenactie heeft Daiana er in haar korte periode als directrice ervoor gezorgd dat 2 beren in een Roemeens natuurreservaat werden herplaatst. Met veel creativiteit lukt het Daiana steeds weer de levensomstandigheden van de dieren te verbeteren, ondanks dat zij op vele fronten tegenslagen ondervindt. Zij is duidelijk iemand met een ongekend doorzettingsvermogen en bruisende energie. 

Aangestoken door het enthousiasme van Daiana kunnen wij het niet nalaten erin mee te gaan en haar financieel te steunen bij een te nog te bouwen verwarmde wintervoilière voor tropische vogels. Op dit moment gaan er tijdens de winter nog diverse dieren dood omdat de behuizing niet voldoet voor de winter.

 Oradea, maandag 8 maart 2010