Robin Netcher - Bemiddelingsbureau Zorg en paard

Op 22 juli heb ik een afspraak met Robin Netscher om haar te interviewen over haar bemiddelingsbureau Zorg en Paard dat ze nu alweer anderhalf jaar coördineert. Het wordt een heel gezellig gesprek en voor mij ook weer erg leerzaam.

In eerste instantie wilde ze haar eigen zorgstal verwezenlijken, dit was haar droom. Het was de bedoeling om hier mensen actief en intensief te begeleiden. Het had echter een groot nadeel. Het is een hele dure onderneming om een paardenhouderij op te zetten, waardoor het risico te groot werd.

Vanuit hier is het idee ontstaan om andere stalhouderijen te benaderen en het initiatief verder te ontwikkelen. Ze kende al een aantal stalhouderijen omdat ze zelf uit de paardenwereld komt. Daarnaast had ze een advertentie geplaatst en hierop hadden weer verschillende organisaties gereageerd. Vervolgens heeft ze intake gesprekken afgenomen om te kijken of zo'n stalhouderij geschikt is of niet.

Een van de doelstellingen is dat cliënten van verschillende doelgroepen een stapje verder komen in het leven. Je kunt hierbij denken aan: kinderen uit het speciaal onderwijs, PGB-houders (PersoonsGebondenBudget), mensen die terug moeten keren op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn ze ook bezig met ex-gedetineerden die terug moeten keren in de maatschappij. Afhankelijk van de wensen van de cliënt worden de doelstellingen vastgesteld.

Voor PGB-houders kan het betekenen dat zo'n traject jaren loopt. Maar voor iemand die bezig is met een gewenningsperiode op de arbeidsmarkt is dit maximaal een half jaar. Tijdens het traject wordt er gekeken naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Er volgt altijd een eindadvies, dit kan betekenen dat de cliënt een vervolgtraject ingaat of klaar is voor de arbeidsmarkt.

Of een stal geschikt is, is afhankelijk van een aantal punten;

De adviseur moet positief tegen het begeleiden van de stal staan;
De paarden moeten er netjes bij staan;
Het moet een fijne werkomgeving zijn;
Mensen (de begeleiders) moeten affiniteit hebben met de doelgroep;
Alle begeleiders moeten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben;
Er moet een bedrijfsaansprakelijkheid aanwezig waarin de cliënten verzekerd zijn;
En er moet altijd iemand aanwezig zijn met een BHV of EHBO- diploma.

Verder geeft Robin nadrukkelijk aan dat de trajecten niet een vorm van therapie zijn. Het kan therapeutisch werken, maar daar ligt de nadruk niet op. De cliënten komen in contact met paarden, soms kan er ook met de dieren gewerkt worden, maar dit hangt van de stal af. Daarnaast zijn er veel andere klussen en activiteiten te doen op de stallen. Bijvoorbeeld mee op de tracktor bij het slepen van de bak of het ploegen van land. Ook schilder-, of tuinierwerkzaamheden zijn vaak mogelijk. Op sommige stallen worden bijzondere activiteiten aangeboden, zoals het maken van streekproducten of beeldhouwles. Dit is per stalhouderij verschillend.

PGB-houders kunnen aan dit project deelnemen door middel van hun verstrekte PGB. Voor mensen die uit een uitkeringssituatie komen ligt het net weer even anders. Zij ontvangen van het UWV of de gemeente een uitkering. Het UWV of de gemeente moet gaan beoordelen of het nut heeft om de cliënt deel te laten nemen in een traject van Zorg en Paard en eventueel financieel tegemoet komen. Bij ex-gedetineerden moet dit geregeld worden bij justitiële inrichting.

Haar toekomst visie vind ik toch echt heel bijzonder. Het is haar wens om in de toekomst afgedankte paarden (bijvoorbeeld mishandelde dieren) een nieuw thuis te bieden. Door dit te combineren met de trajecten van Zorg en Paard kunnen cliënten en paarden elkaar helpen om beter in het leven te komen staan.

We kletsen nog gezellig lang na over paarden. Het blijft leuk om zulke bijzondere mensen te ontmoeten.