Stichting Stem voor dieren

Enkele dagen geleden kreeg ik van de Stichting Stem voor Dieren het verzoek of ik het boek Valentijns vreselijke vakantie wilde recenseren. Een verhaal dat gaat over dierenwelzijn, zie mijn recensie:   Hiermee is gelijk mijn belangstelling gewekt voor de organisatie en vraag de eigenaar, Nancy de Heer of ze belangstelling heeft voor een interview.

Ze vertelt hoe het idee is ontstaan om Stem voor dieren op te richten. Ze zag hoe een volwassen man vol razernij zijn hond in elkaar sloeg. Het drong tot haar door dat deze man niet besefte dat dieren gevoelige levende wezens zijn door gebrek aan kennis. Bovendien konden de dieren niet voor zichzelf opkomen. Ze besloot deze twee dingen samen te voegen met Stem voor Dieren. Kinderen zijn de toekomstige maatschappij en Nancy kan wel bij kinderen het begrip dierenwelzijn verbeteren.

Stichting Stem voor Dieren zet zich in om op een unieke educatieve manier dierenwelzijn in Nederland en in het buitenland te verbeteren. Dit doen zij door twee keer per jaar een dierenwelzijn leesboek uit te geven voor kinderen in samenwerking met uitgeverij Maretak.

Hiermee wil de stichting bereiken dat huisdieren een echt goede behandeling krijgen door voorlichting te geven over de werkelijke behoeftes van huisdieren. De meeste kinderen weten niet dat konijnen en cavia's soortgenootjes nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn en vaak zijn deze dieren te klein gehuisvest.

Het team probeert sponsoren ervan te overtuigen dat dierenlessen hoognodig zijn willen we dierenmishandeling en misbruik kunnen terug dringen. Met de giften kunnen wij de dierenwelzijnlespakketten ontwikkelen en vervaardigen. Zoals het educatieve dierenwelzijn leesboek, een docentenhandleiding, de test welk dier past bij jou en een groot bordspel. De pilotscholen reageren erg enthousiast

Als wij ergens dierenleed signaleren grijpen wij meteen in door contact op te nemen met de Tweede Kamer zodat er Kamervragen gesteld kunnen worden. Daarnaast helpen wij inspecteurs van de Dierenbescherming om de daders te vinden en werken we hard om mishandelde dieren uit huis geplaatst te krijgen.

In de toekomst hoopt de Stichting kinderen in Europese landen voorlichting te kunnen geven over de tragische leefomstandigheden van zwerfdieren en het dringende belang van sterilisatieprojecten die georganiseerd moeten worden.
Verder hoopt ze een grote bekende organisatie te worden die ook in Europa bekend staat als een dierenwelzijn educatieve organisatie.

Zie voor meer informatie: http://stemvoordieren.nl

Datum: november 2014