Tinley - Module 2 Algemene ethologie van de papegaai (Les 1)

Vandaag op 12 september 2011 is bij Tinley opleidingen module 2 voor papegaaigedragsdeskundige begonnen. De les startte met een voorstel ronde, waarbij alle cursisten aangaven, dat ze door willen leren tot het einde van de opleiding tot gedragsdeskundigen. Voor cursisten is dit allerlaatste mogelijk om de opleiding compleet te voltooien.

Deze les werd gegeven door Inger van der Laan. Door organisatorische problemen begon de les nog al rommelig door gebrek aan wetenschappelijke artikelen die we nodig hebben in deze module. Ook moeten we verplichte literatuur lezen met de titel: Manual of parrot behaviour.

Al deze informatie is geschreven in heel erg wetenschappelijk Engels. Dat maakt opleiding best pittig. Bovendien wordt er van je verwacht dat je zo'n wetenschappelijk artikel uitwerkt in het Nederlands in een bepaalde structuur zoals je deze artikels dient te lezen.

In deze periode wordt je voornamelijk getraind om Engelstalige informatie te begrijpen en er uit te halen wat belangrijk is ten aanzien van gedragsleer (ethologie). In wetenschappelijke artikelen kun je vaak bepaalde uitgewerkte onderzoeken lezen en bestuderen. Aan de hand van een bepaald stappenplan kun je hiermee aan de slag.

We leren in deze module samenvattingen te maken van de Engelse artikelen naar het Nederlands. En we moeten allemaal een power point presentatie houden voor de klas naar aanleiding van een toegewezen artikel.

In deze les kwamen met name de Kea's (een papegaaiensoort die voor komt in de gebergte van Nieuw-Zeeland) en hun typische gedrag naar voren. Deze vogels zijn beslist ongeschikt als huisdier vanwege hun extreme hoge sloopgedrag. Maar voor onderzoekers zijn ze juist weer heel interessant omdat ze zo vindingrijk zijn als het gaat om voedsel foerageren. Bij nader onderzoek bleek hun samenwerkingsverband in hun eigen groep verrassende resultaten te bieden.