Tinley - Module 2 Algemene ethologie van de papegaai (Les 2)

Op 3 oktober vond de tweede les van de module Algemeen ethologie van de papegaai plaats in het gebouw van de volksuniversiteit te Veenendaal. Deze les werd gegeven door de docent Yvon Sweere.

Dit keer was het echt algemeen ten aanzien van het gedrag bij papegaaien. Wat wordt nu eigenlijk verstaan onder ethologie? Hiermee wordt bedoeld dat het gedrag van dieren wordt bestudeerd op verschillende gebieden.

Aan de hand van vier hele belangrijke vragen die opgesteld zijn door de etholoog Tinbergen is het mogelijk gedrag van dieren nader te specificeren in categorie├źn.
  •     Wat is de oorzaak van het gedrag?
  •     Hoe heeft het zich ontwikkeld?
  •     Welke functie heeft het?
  •     Hoe is het evolutionair tot stand gekomen?
Om het gedrag van papegaaien beter te begrijpen worden steeds deze vier vragen gesteld. In de klas wordt hiermee flink geoefend. In de middag oefenen we aan de hand van stukjes film van onder andere kaketoes en gebruiken hiervoor een ethogram en nadien oefenen we met een protocol.

Dit gedrag ontstaat natuurlijk niet zomaar en wordt veroorzaakt door (externe) prikkels die door de zintuigen wordt waargenomen. Wat wordt er nu precies onder een prikkel verstaan en hoe of op welke wijze gaat een vogel daar mee om. Er zijn verschillende soorten prikkels. We leren deze prikkels te herkennen en te classificeren. Zoals de docent het mooi verwoorde: De nieuwe manier van denken.

Weer een stukje dichterbij om alles beter te begrijpen als gedragsdeskundige.