Tweede schooljaar 2014-2015

Voor mijn gevoel was dit tweede schooljaar veel intensiever dan het voorgaande jaar. Naast de nodige examens had ik de indruk dat er dit jaar meer extra praktijk opdrachten aanwezig waren waarvan elke opdracht een verslag geschreven diende te worden.

Naast de 10 anamneses die gedurende schooljaar ingeleverd moeten worden, verwacht Silverlinde van je dat je daarnaast ook een observatie verslag schrijft en in stuurt van de hond, kat en paard. Verder wordt van de student verwacht dat er een verslag wordt geschreven van een varkenshouderij en een geitenhouderij die je hebt bezocht. Bovendien moet je ook weer 60 uur oriënterende stages lopen met de nodige stageverslagen waarin je aangeeft wat je hebt geleerd.

Verder is het de bedoeling dat je een literatuurstudie doet naar een onderwerp van jouw keuze. Ik had gekozen voor het thema: Munchausen by proxy and pets. Hiervoor is het de bedoeling dat je minimaal vier boeken leest en de nodige informatie op zoekt op internet. Je schrijft dan 10 kantjes hierover, exclusief de inhoudsopgave, voorblad en de verwijzingen. Het doel hiervan is om de studenten voor te bereiden op hun scriptie tijdens het afstudeerjaar.

De lessen van bewegingsleer vond ik nog steeds erg chaotisch. De enige oplossing die de school hiervoor gebracht heeft, waren de groepjes van de klas verkleinen. Dit heeft wel enige verlichting gegeven, maar het laat nog steeds een chaotische indruk achter. De school laat de student nog altijd aanmodderen als het gaat om het aanleren van de anatomie van hond of paard. Ik ben van mening dat het Engelse boek ‘The horse anatomy workbook’ als maatstaf zou kunnen dienen. Ik blijf erbij dat veel meer rust zou brengen in de lessen van de bewegingsleer.

Dit jaar was de school zich meer bewust van welke studenten meer examentijd nodig hadden en/of andere hulpmiddelen Tijdens het examen van het vak homeopathie liep ik tijdens het repertoriseren vast qua tijd. Hiervoor heb ik daarna een aanvraag ingediend om het repertoriseren met behulp van een computerprogramma bij het hertentamen te mogen gebruiken. Dit was goed mits ik zelf voor de aanschaf van het programma zorgde. Dit was een extra kostenpost van ruim € 800,--…