Tweede schooljaar 2017-2018

Bij Total Health in Breda heb ik inmiddels het tweede jaar van Chin Herbs gevolgd. Er zijn aantal veranderingen doorgevoerd voor het behalen van het diploma. Voor Total Health is het duidelijk een jaar geweest waarin gezocht werd naar hoe de accreditatie van de opleiding tot een goede voltooiing gebracht kon worden. Hierdoor zijn wij als cursisten in onnodige lange onzekerheid gebleven omdat niemand concreet antwoord kon geven op diverse vragen.

Het bijhouden van de schooltuin is inmiddels verschoven naar de achtergrond. Hetgeen betekent dat de praktijklessen in de tuin heel erg zijn afgenomen. En dat vind ik wel jammer want dat juist voor mij de reden geweest om voor deze opleiding te kiezen. Hierdoor door ligt de theorie veel meer op de voorgrond.

Tevens zijn de peptoetsen die standaard voor iedere les getoetst werden, eveneens afgeschaft. Een peptoest bestond uit 10 vragen. Waarvan 5 vragen voortvloeiden uit de vorige les en 5 vragen stonden in het teken van de huidige les. Dit zorgde er wel voor dat een cursist zich goed voorbereidde op de lessen. Voor mijn gevoel ligt deze verantwoordelijk veel meer bij de student.

Ook dit jaar kwamen weer een heleboel Nederlandse kruiden voorbij die medicinaal werden uitgelegd volgens de Chinese diagnostiek. Maar verder werden ook andere lessen besteed aan aromatherapie en wat gebeurt er allemaal bij een natuurapotheek? En wat zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot natuurgeneeskunde?