Vrienden van Ilonka

Graag wil ik jullie voorstellen aan een bijzonder stel: Jacqueline Postma en haar paard Ilonka. Een verhaal dat veel mensen zal raken. In onze huidige maatschappij worden dieren volgens het Nederlandse rechtssysteem als een stuk goederen gezien en al helemaal niet als een sensitief gevoelig levend wezen met diens eigen behoeftes. Meestal worden dieren die hun functionaliteit hebben verloren afgedankt en naar de slacht gebracht. Dit dreigde ook te gebeuren met het uitzonderlijke lieve paard Ilonka.

Jacqueline heeft 3 kinderen waarvan eentje autistisch is. Met/voor haar autistische dochter volgde zij een paardentherapie. Echter dit paard raakte kreupel. De therapeut stelde voor de therapie voort te zetten bij een ander pony waar ook Ilonka stond. Jacqueline raakte in gesprek met de boer en die vertelde dat er ergens nog een pony in de wei had waarvoor gezorgd kon worden. Met veel enthousiasme gingen zij en de kinderen met het paard aan de slag. De onderlinge vriendschap groeide steeds meer. Ilonka gaf zo veel liefde terug en hielp de kinderen om daadkrachtige stapjes vooruit te zetten in hun ontwikkeling.

Op een gegeven moment kreeg Jacqueline het slechte bericht dat het paard naar de slacht zou gaan, omdat de toenmalige eigenaar er helemaal niet meer naar om keek. Ilonka zou moeilijk zijn in het gedrag, was toch al oud, je kon er niets mee beginnen. Jacqueline dacht daar beslist anders over. Dit kon toch niet waar zijn? Ilonka had haar gezin alles gegeven wat ze nodig hadden. En dan moest ze het paard nu als een baksteen laten vallen? Dit kon ze niet over haar hart verkrijgen na alles wat Ilonka had meegemaakt aan geestelijke/emotionele verwaarlozing en een ernstige verwaarlozing in de verzorging. Ilonka is juist een gevoelig levend wezen met haar eigen behoeftes.

Ze diende juist respect te krijgen! Uitgerekend als mens die een verbond aangaat met een (huis)dier moet de mens juist ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook als het dier oud wordt. Wij als mens hebben het recht niet om dieren als een stuk waardeloos ding te behandelen. Maar hoe kon Jacqueline deze mening vertalen naar de praktijk richting Ilonka toe? Financiële middelen om haar te kopen en te onderhouden had ze niet.

Stilletjes aan groeide het idee om de club ‘Vrienden van Ilonka’ op te richten. Jacqueline bereikte hiermee dat Ilonka onderdak bij haar gezin vond, dankzij financiële steun uit haar omgeving. Maar haar ideologie gaat nog veel verder. Ilonka is het symbolische voorbeeld dat het anders kan/moet. Hoe je je verantwoordelijkheid hoort te nemen naar dieren toe. Hiermee laat Jacqueline zien dat het daadwerkelijk anders kan, als je maar wil!

Ik heb diep respect voor mensen die in het diepe durven te springen om hun ideologie voor een betere wereld na te streven en hiermee een voorbeeldfunctie uitdragen naar de maatschappij toe.

mei 2014

Wil je meer informatie: http://fjord-ilonka.weebly.com
Contactgegevens:
1jacquelinepostma@gmail.com
06-20521239
Bank rekeningnummer: 688252338 t.n.v. J.I.M. Postma
(Deze rekening wordt uitsluitend voor Ilonka gebruikt)
(Jaarlijks zal de rekening gecontroleerd worden door een Registeraccountant)